Walburgiskerk Netterden

De Sint Walburgiskerk dateert uit de eerste helft van de 13e eeuw. Op initiatief van en gesteund door het Domkapittel van de Sint Aldegundiskerk te Emmerich hebben de inwoners van Netterden zelf deze kerk gebouwd. Het was een kerk met een kleine toren in romaanse bouwstijl. De kerk was ca. 18 meter lang en er was plaats voor 100 mensen. Als bouwmateriaal is tufsteen gebruikt. Omdat de kerk geen eigen pastoor had werd deze Kerspelkerk genoemd.
In de eerste helft van de 16e eeuw is de kerk wegens bevolkingsgroei verbouwd en uitgebreid. Daarbij werd het gebouw aangepast aan de gotische bouwstijl die toen in zwang was. Het houten plafond werd vervangen door gotische gewelven. De kleine romaanse ramen werden vervangen door gotische ramen en aan de noordzijde werd de kerk uitgebreid met een zijbeuk. Na voltooiing werd de kerk in 1533 tot Parochiekerk verheven.
De architect Pierre Cuypers is in 1874 naar Netterden gekomen om de kerk te inspecteren. Onder zijn leiding is vervolgens de kerk gerestaureerd en vergroot tot het gebouw zoals we het nu kennen. In 1876 werd de kerk weer in gebruik genomen. Het kerkgebouw is een totaalconcept van Cuypers in neogotische stijl. Hij heeft de oorspronkelijke kerk in het huidige middenschip geïntegreerd waar middeleeuwse kenmerken nog aanwezig zijn. Tijdens de restauratie zijn in de toren de omlijningen van de oorspronkelijke romaanse raampjes weer in het stukwerk aangebracht.

Praktische informatie

Accommodatie
Soort gebouw Kerk
Zien, Doen & Beleven
Type monument kerk
Rondleidingen Ja

Vanaf Zondag 1 april 2018 tot en met Zondag 30 september 2018

Dag Van Tot
Zondag 10:00 16:00
Maandag 10:00 16:00
Dinsdag 10:00 16:00
Woensdag 10:00 16:00
Donderdag 10:00 16:00
Vrijdag 10:00 16:00
Zaterdag 10:00 16:00

Vanaf Maandag 1 oktober 2018 tot en met Zondag 31 maart 2019

Dag Van Tot
Zondag 10:00 15:00
Vrijdag 10:00 15:00
Zaterdag 10:00 15:00