Schoorsteen De Fakkel

De realisatie van de schoorsteen wordt vooral gezien als uitroepteken van waar­dering voor de vele mensen die op het terrein hun beste krachten aan de fabriek hebben gegeven, die daar hun bijdrage leverden aan de sociaaleconomische kracht van de re­gio, die er het dagelijks brood voor hun, enkele generaties geleden vaak grote, gezinnen verdienden. De schoorsteen moet dus ervaren worden als monument voor de arbeider. Dat is de primaire missie van de Stichting Monument voor de Arbeider.