De Kwaksmölle

Ontmoetings- en activiteitencentrum De Kwaksmölle is een kleinschalig multifunctioneel centrum. Het karakter wordt bepaald door de oude Molen waarin zich meerdere ruimtes bevinden; oefenruimte en creatieve ruimte. Dit gebouw heeft verder een Wijksteunfunctie, een zaal en 2 instructie/vergaderlokalen