Cool Nature-project "Natuurlijk Spelen in Engbergen"

Het gebied is veilig bereikbaar via een wandel- en fietspad. Engbergen heeft een bovenregionale toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht en wordt ook vanuit Duitsland bezocht.

De realisatie van het project zal kinderen die in de omgeving wonen of die met hun ouders het gebied bezoeken, prikkelen om er regelmatig te gaan spelen. Het moet zo aantrekkelijk zijn dat ze het als hun “eigen” speelgebied gaan ervaren. Het spelen zal de kinderen ook aanzetten om meer te bewegen en hun grenzen te verkennen (klimmen, springen, graven). Waar mogelijk zal een combinatie gemaakt worden met de trimbaan in het gebied. Deze Cool Nature-locatie zal ook heel specifiek ingezet kunnen worden bij natuur- en milieueducatieve activiteiten. De ontstaansgeschiedenis van het gebied en de daarbij horende gevarieerde natuur geeft voldoende leerstof. Het Centrum voor Natuur en Milieueducatie is daarom bij het project betrokken. Bovendien wordt de locatie benadert via het terrein van de in ontwikkeling zijnde kinderboerderij bij paardensportcentrum het Diekshuus, vanwaar uit educatieve activiteiten kunnen plaatsvinden.

Bosweg Model.NdtrcItem.HouseNumber
7083 AB, Voorst Oude IJsselstreek

Downloads