Buurtschapshuis Sinderen

Het Buurtschapshuis in Sinderen is één van de belangrijkste pijlers voor het sociale leven in Sinderen. Een vijftiental verenigingen maakt, naast de school, geregeld gebruik van het gebouw. Ook diverse uitvoeringen, dorpsfeesten, presentaties en sportactiviteiten vinden in en rond het Buurtschapshuis plaats. Voor Sinderen is het Buurtschapshuis een unieke voorziening, die in sterke mate bijdraagt aan de sociale samenhang. Het is dé plek waar inwoners elkaar en anderen kunnen ontmoeten.